Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον πλανήτη μας, ο άνθρωπος μετακομίζει τα υπάρχοντά από οίκο σε οίκο του από τα αρχαία και προϊστορικά χρόνια, όχι λόγω οικονομικών αλλά λόγω φυσικών καταστροφών (φωτιές, καταιγίδες, πλημμύρες και άλλα ακραία καιρικά φαινόμενα). Χρησιμοποιούσαν διάφορους πρακτικούς τρόπους μεταφοράς, όπως μπόγους και σκληροτράχηλα ζώα (γαϊδούρια, άλογα και διάφορα άλλα ιπποειδή ζώα).

Σε εκείνη την εποχή υπήρχε άλλη διαβίωση, διαφορετικές ανάγκες, διαφορετικός και ξεχωριστός τρόπος ζωής, λιγότερη διάρκεια ζωής άρα και λιγότερα υπάρχοντα. Τότε ένα μεγάλο ποσοστό της μεταφοράς του οίκου έπεφτε πάνω στην γυναίκα, όπως το μάζεμα των τότε αντικειμένων τους, την εύρεση νέας οικίας και το αν ο χώρος και ο τόπος ήταν συμβατά με τις ανάγκες της διαβίωσης της οικογένειας (άλλοι ήθελαν κρύο, άλλοι ζέστη, άλλοι υγρασία και άλλοι ξηρασία).

Στον άντρα έπεφτε η διαφύλαξη της οικογένειας και του οίκου του από τα άγρια θηρία και τα καιρικά φαινόμενα. Για τα θηρία έβαζαν παγίδες, άνοιγαν λάκκους και τρόχιζαν τα δόρατά τους. Για τα καιρικά φαινόμενα έκοβαν τα δέντρα για τις φωτιές και έσκαβαν αυλάκια για τις πλημμύρες.

Αν όλα αυτά πληρούσαν τις προδιαγραφές για να μείνει η εκάστοτε οικογένεια, τότε πριν τη μεταφορά του οίκου τους ο άντρας πήγαινε να βρει τροφή, να υπάρχει έτοιμο γεύμα κατά την άφιξή τους. Αφού ετοίμαζε το γεύμα του παράλληλα η γυναίκα ετοίμαζε τα παιδιά και μάζευε τα υπάρχοντά τους.

Πήγαιναν στην νέα οικία μόνο η γυναίκα και τα παιδιά, ο άντρας έμενε πίσω και μαζέψει τις ακαθαρσίες  της οικογένειας έτσι ώστε να μην μπορούν να τους  βρουν τα πεινασμένα θηρία από την μυρωδιά τους ή άλλες αντίπαλες φυλές. Αφού λοιπόν πρώτα η γυναίκα έβρισκε τον επόμενο οίκο μάζευε παιδιά και τα υπάρχοντα της οικογένειας και αφού είχε ο άντρας έτοιμο το γεύμα στον επόμενο οίκο και είχε μαζέψει τις ακαθαρσίες του προηγούμενου οίκου, τότε ήταν έτοιμοι να μετακομίσουν τα υπάρχοντά τους. Η μεταφορά τους διαρκούσε τρεις ή περισσότερες μέρες.