Υπεύθυνοι

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας είναι στον χώρο των μεταφορών πάνω από 3 έτη, με αρκετή πείρα και εμπειρία στον κλάδο των μετακομίσεων. Για οποιαδήποτε απορία απευθυνθείτε στους υπευθύνους.