Κουβαλητές

Οι κουβαλητές είναι ειδικευμένοι στη μεταφορά των επίπλων και οικοσκευών, δίνοντας μεγάλη προσοχή τόσο στην μεταφορά των επίπλων όσο και στον εσωτερίκό χώρο, ώστε να εκτελεστεί η εργασία χωρίς ζημιές (έπιπλα, τοίχοι, κάσες).